Can Erik Fidanı ve Erik Çeşitleri

3 Yaşında Aşılı 120-150cm Tüplü

TL

3 Yaşında Aşılı 100-150 cm Tüplü

FİDAN HAKKINDA;
 
    Kuvvetli, yayvan, verimli, çok dallıdır.
    Yeşil Eriklere göre orta iriliktedir.
    Meyve yuvarlak, simetrik, karın çizgisi bellidir.
    Meyve açık yeşil, ince kabukludur.
    Meyve sert, gevrek, sulu, hafif ekşidir.
    Mart sonu çiçeklenir.
 
TOZLAYICISI
 
Kendine verimlidir.
 
GÜBRELEME
 
Meyve ağacını gübrelerken verilecek olan gübreyi ağaçın taç iz düşümlerine atılmalıdır.belirli dönemlerde toprağı organik maddece zenginleştirmek için toprak düzenliyci ,organik gübre ve diğer organik gübreler tamamen yanmiş gübreler kullanılmalidir.
 
İKLİM
 
Erik türlerinin iklim istekleri birbirinden farklıdır. Can erikleri ılıman iklimde, Avrupa erikleri kışı daha soğuk geçen soğuk ılıman iklimde, Japon erikleri ise kışı soğuk geçmeyen ılıman veya sıcak ılıman iklimlerde en iyi şekilde yetişir. Eriklerde açmış çiçekler –2,2 ile –0,6 C’ ye dayanabildiği hâlde, genç meyveler –1,1 ile –0,6  C’de zarar görmektedir.
 
TOPRAK İSTEKLERİ
 
Erikler toprak bakımından orta derece seçici olarak kabul edilir. En uygun topraklar humuslu, besin maddelerince zengin, yeterli neme sahip sıcak topraklardır. En uygun toprak pH’ı 6,5’tir.
 
DİKİM
 
    Dikim aralığı 4x5, 5x5, 6x6 veya 7x7 metredir.
    Fidanlar 1 veya 2 yaşında olmalıdır.
 
BUDAMA
 
Can ve Japon erik çeşitleri genellikle yayvan büyüme eğiliminde olduklarından bunların ağaçlarına goble şekli daha uygun gelmektedir. Avrupa erikleri ise daha çok dik ve yayvan geliştiklerinden bunlara da değişik doruk dallı şekil verilmelidir. Erik ağacında ürün bir önceki sene oluşmuş dallarda meydana geldiği için her yıl ürün budamasına gerek yoktur. Ürün budaması daha çok dal seyreltmesi, kurumuş ve obur dalların çıkarılması şeklinde yapılır.