Kurtbağrı

Ligustrum Japonicum Kurtbağrı

TL

Kurt Bağrı Fidanı

Gür yapraklı, yeşil çalı ya da ağaç türünde bir bitkidir. Bitkinin yaprakları karşılıklı dizilmiş, kısa saplıdır. Ligustrumlar kolay üretilebilen ve hızlı büyüyen aynı zamanda uyumlu oldukları için en ucuz ve en çok kullanılan çit bitkilerindendir. 

Ligustrum bitkisi sağlam bir bitkidir ve budamaya dayanıklıdır. Bu özelliklerinden dolayı iyi bit çit bitkisi olarak kullanılırlar. Bitki en iyi olarak tam güneş alanlarda iyi yetiştirilir. Yarı gölge yerlerde ve şehir ortamlarında da çok rahatlıkla yetiştirilebilirler.  
 
Ligustrumlar toprak seçen bir bitki değildir. Pek çok toprak türünde yetiştirilebilirler. Bu özelliğinden dolayı da çok tercih edilen bir bitkidir. Hatta bitki kuru yerlerde bile yetiştirilmeye müsaittir.