Göknar Fidanı

TL

Göknar Fidanı

Geniş piramidal şekilde gelişen ve çok sık dallanma yapan gri gövdeli bir ağaçtır. Alt dalları yanlara doğru horizonal yönelir ve hafifçe aşağıya doğru sarkar. Yan sürgünlarin ucunda 4 adet reçinesiz tomurcuk bulunur. Bu tomurcuklardan 3 tanesi aynı düzlemde, dördüncüsü altta olmak üzere dört adet sürgün gelirşir ki Abies alba'ya kıyasla daha sık dallıdır. Genç sürgünleri yeşilimtrak-sarı renkli olup üzeri kısa,sık,esmer tüylerle örtülmüştür.
 
İğne yapraklar 2-3,5 cm uzunluğunda, parlak koyu yeşil renkte, uç kısımları kertikli veya küt, alt yüzlerinde belirgin iki stoma bandı bulunur.
 
Ortalama olarak 15-16 cm uzunluk ve 5 cm çapındaki kırmızı-kahverengi kozalaklarda dış pullar, iç pullar(karpel)den daha uzundur,çoğunlukla bol reçinelidir.
 
Kafkasya ile Kuzeydoğu Anadolu dağlık yörelerinde bulunur. Asıl geniş yayılış bölgesi Kafkasya'dır. Türkiye'deki yayılış alanlarında bu Göknar türünün söylemeye değer saf meşçere ve ormanları yoktur.